fredag 14. september 2012

Det er aldri for sent å snu!


Før vedtak er fattet, mens kritikken raser, og med et nærmest enstemmig Bydelsutvalg i Gamle Oslo mot seg, kjører Jernbaneverket sitt eget løp. Blottet for evne til å se flere verdier enn sine egne er de i ferd med å iverksette sine planer og forbereder utbyggingen av nytt dobbelspor fra Oslo S til Ski.

Alle er for at jernbanen skal utbygges, det er ikke det som er problemet. Problemet er at JBV fører alle berørte parter bak lyset, de opptrer arrogant og er tilsynelatende helt uinteressert i å lytte til fornuft. Om det gjelder å se på andre og kanskje langt mer hensiktsmessige forslag, eller om det gjelder å ta hensyn til lokalmiljøet i Gamlebyen.

Mandag 17/9 er siste frist for å uttale seg om deres høringsforslag, et forslag som mangler viktig informasjon om hvilke konsekvenser utbyggingen vil få for Gamlebyen og Oslo for øvrig. Det later til at Jernbaneverket ”regner med” å finne løsninger på trafikkavviklingen i byggeperioden, det er snakk om over tusen tunge lastebiler med masse pr. døgn som over en 2-3 års periode skal ut på E6 fra de ulike anleggsområdene.

Det eneste de sier noe om hva miljøkonsekvenser angår er støy. Spredningen av støv og gasser fra sprengningsarbeider i nærområdene vites det lite om. Det sies i alle fall ingenting om dette til lokalbefolkningen.

At våre barns skolevei skal trygges, se det kan de forsikre, men hvordan har de ennå ikke tatt seg bryet med å se nærmere på.

Dette er bare noen av de mange tvilsomme punktene i denne presentasjonen som ble vist på Gamlebyen skole 27/8. Av den kommer det tydelig frem at forarbeidet er langt fra ferdig. At Jernbaneverket tar for gitt at deres forslag vil bli vedtatt høsten 2013 er uhørt, at de starter forberedende arbeid som å rive Borgen allerede før jul i år er en skam og en skandale.

Kunstnerne, musikerne og håndverkerne som i tett på tjue år har hatt tilhold på Borgen flytter i disse dager maktesløse ut til diverse lager og går en usikker fremtid i møte. I mens jobber Aksjonsgruppa Borgen Brenner videre for å redde Borgen fra dens skjebne. Vi bevarer troen på at det ennå ikke er for sent å snu. Jernbaneverket har vist seg uvillige til å a samarbeide, de vil rett og slett ikke lytte. Nå er det på tide at Byrådet griper og stanser tømmingen av Borgen og gir Jernbaneverket beskjed om å vente til endelige vedtak er fattet.

Mandag 17/9 kl. 11 kommer JBV for å kaste alle eiendeler som ikke er tatt ut av huset innen da.
Vi oppfordrer alle som bryr seg om å stille opp mandag fra kl. 11 og utover dagen sor å vise støtte og sympati med Borgen og brukerne. Hjelp til å passe på at de ikke tar seg til rette og kaster folks eiendeler!
2 kommentarer:

  1. Nå har Miljøpartiet De Grønne sendt "Forslag om midlertidig forbud mot tiltak for Bispegata 12" til bystyret. Samtidig har vi stilt en del spørsmål til byråd Bård Folke Fredrikksen rundt den videre prosessen med Borgen. Jeg tror ganske mange er oppgitt over Jernbaneverkets arroganse i denne saken enten de mener det er for sent eller ikke å redde Borgen.

    SvarSlett
  2. Dette er så bra! Takk alle gode hjelpere! Som du sa på visjonsmøtet vårt på mandag Harald; det er visst fler enn vi vet om :)

    SvarSlett