onsdag 12. september 2012

Visjoner for Borgen i Bjørvika

Går det an å være realistisk og visjonær på samme tid? Vi som kjemper for at Borgen skal har et liv etter 15. september 2012 tror det går an. Det er også viktig å være i stand til å se potensiale der det finnes.
Borgen har potensiale. Det finnes mange gode grunner for at den bør innlemmes i det nye Bjørvika -  som i følge Fjordbyplanen av 2008 skal bli en mangfoldig bydel for fellesskapet.

  • Den kan fungere som et samlingspunkt for kreativ utfoldelse på mange plan, et rom for kunst og kultur, – som bindeledd mellom det nye Bjørvika og det gamle Oslo.
  • Den bør vernes om som kulturminne. Den representerer jernbanehistorie og industrihistorie, trekker opp sporene mellom middelalder og nåtid.
  • Den skaper en kontrast til den ensrettede arkitekturen som preger storparten av Bjørvikautbyggingen. Dynamiske og inkluderende byer består av nytt og gammelt i skjønn forening.
  • Borgen vil, når muren av boligbygg kommer opp på andre siden av vannspeilet, ha byens beste utsikt til middelalderparken, Bjørvika, Akershus festning og resten av byen. 

Borgen kan bli en viktig del av en kulturpark hvor flere fortellinger fra historien blir skrevet, lag på lag, side om side.

Eriksen+Skajaa arkitekter presenterte på vårt visjonsmøte en visuell visjon for Borgen.
I 2007 var noen andre arkitekter på banen: MPL Arkitektur AS. De presenterte en litt annen visjon, både visuelt og tekstuelt. 
Her presenterer vi begge.

2007:
"BORGEN MULTIKULTURSCENE", Bjørvika, Oslo. Idéprosjekt 2007
Polemisk illustrasjonprosjekt i diskusjonen om bjørvikaplanens faktiske innhold.
I media får man et inntrykk av at byplanlegging handler om gesimshøyder og byggebredder. Men byplanlegging handler som arkitektur i vel så stor grad om funksjon og innhold.
Dette prosjektet går inn og diskuterer en mulig bevaring og ombygging av "Borgen" til kulturscene. Bygget vil danne font i den planlagte Nyland alle, og sammen med operaen og det planlagte historiske museum i Middelalderparken kan det dannes en sterk kulturakse fra øst til vest i Bjørvika...


Les kronikken/visjonen som stod på trykk i Aftenposten 30.mars 2007
2012: 
Eriksen+Skajaa Arkitekter


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar