fredag 26. oktober 2012

Siste kapittel i Borgen-føljetongen?

Det er en måned siden siste innlegg på Borgenbloggen . Her følger en oppdatering.

Den 1. oktober var Borgen brenner-gruppa på deputasjon i byutviklingskomitéen i Rådhuset og snakket varmt for Borgens fremtid – både med et temporært og et permanent perspektiv for øye. Det ble også skrevet brev til den nye kulturministeren og noen andre eksperter med definisjonsmakt (siste halmstrå, står fremdeles ubesvart).
Ti dager senere, den 10. oktober, ble saken tatt opp som hastesak i samme komité siden Jernbaneverkets rivningsplaner effektueres allerede i november. Til tross for forståelse for kunstnernes problemer med å finne produksjonslokaler, og at man kan se verdien av et bygg som Borgen i det nye Bjørvika, valgte byutviklingskommiteen å stole på Jernbaneverkets forsikringer om at det haster med å rive Borgen, at en utsettelse kan forsinke fremdriften for hele Follobanen. Ingen ser ut til å ta notis av at dette alternativet til reguleringsplan for en Follobane på langt nær er vedtatt enda, og at det finnes både alterntive traséer og innsigelser i omløp – fra mange fler enn borgenforkjemperne. Derfor var det bare MDG som stemte for at Borgen skulle få stå en stund til, i påvente av de endelige avgjørelser.

Å se og oppleve den labre interessen for Borgen blant de styrende politikerne i Rådhusets byutviklingskomité (på tross av bydelspolitikernes fulle støtte) var trist og demoraliserende. Borgen handler jo om byutviklingspolitikk, kunst og kulturpolitikk, samt oslohistorie, – nettopp slike tema vi trodde byens politikere ville være opptatt av. Men opp mot jernbane veier tydeligvis slikt småplukk null og niks. Desuten: Jernbaneverkets ord er lov, og skal derfor ikke diskuteres.

Det har tatt oss litt tid å komme til hektene igjen etter den lærdommen. Men det er ikke over før det er over, og den 24. oktober kom en kontrasterende melding fra et medlem av bystyret; Gülay Kutal (sv).

"Jeg fikk med hele bystyret i dag bak tiltakene om å finne erstatningslokaler og prøve å beholde hele Borgen-miljøet."http://gulay-kutal.blogspot.no/2012/10/bystyret-vil-redde-kunstermiljet-borgen.html 

Dette betyr vist at hele bystyret ønsker å ta vare på kunsterne som har vært del av Borgen-miljøet. Kjempegode nyheter for kunstnerne, og en viktig politisk forankring for byråden å ha med seg i forsøkene på å finne gode alternativer for dem. For oss i aksjonsgruppa betyr det, om ikke annet, at arbeidet vi har lagt ned har vært med på å skape en bredere bevissthet rundt kreative arbeideres vilkår i Oslo by.


Men Borgen... hjertebarnet ... som kunne blitt en solid hjørnesten i det fundamentet som skal danne byliv i Bjørvika... den får visst ikke stå, ikke en gang på lånt tid. Slik er det, men vi spør oss fremdeles i undring: Hvorfor er det så viktig for JBV å få denne bygningen av veien før det strengt tatt er nødvendig? Og like mye: Hvorfor har det, fra dag en, vært umulig å komme i dialog med dem? 

Foto: KvH

Foto: KvH

Foto: KvH 
Foto: KvH

Foto: KvH
Jernbaneverket har en etterhvert ganske fyldig cv på dårlig planlagt og utført arbeid. Hva hvis de river Borgen og det på sikt viser seg at Follobanen kommer på skinner et helt annet sted enn der den per i dag er planlagt? 

Og hvorfor er byråkratiet innen stat og kommune så uoversiktlig at det innimellom tar dager med bare for å finne frem til rett person? Og hvis du skriver brev, som du får beskjed om å gjøre: hvorfor tar det så lang tid før de svarer? Her skal det sies at det finnes noen hederlige unntak her og der, og dem skal vi takke for, for uten hadde Norge gått i stå. 
Og til sist: mediene: Hvorfor har ikke mediene, den fjerde statsmakt, villet ta tak i den demokratiske sidene av denne saken? Grave litt ekstra i disse bakenforliggende og uoversiktlige maktstrukturene i vårt demokrati? Gudene skal vite at vi har forsøkt å få dem interessert. Men de venter visst på dramatikk... 

Rivningssøknaden for Borgen er nå sendt fra Oslo Plan- og bygningsetat til bydelsutvalget i gamle Oslo. Den blir behandlet på neste møte den 13. desember. Slik vi forstår dette betyr det at JBV ikke kan begynne med sanering av bygget før den tid. Men i og med at de var i stand til å bedrive hærverk på eget bygg noen dager etter at de i Østlandssendingen erklærte at de ville vente på politikernes avgjørelser, så vet vi ikke helt hva vi kan vente oss fra den kanten. Ingen illusjoner.

Historien om Borgen - fra 1916 og frem til denne bloggposten kan du lese HER

Kristin
Foto: KvHUtsikten fra det 1000 m2 flate taket på Borgen kunne bli den ultimate siktlinje i alle retninger - for alle. Foto: KvH