FOLLOBANEN PÅ NETT

Historien bør forplikte. Middelalderruinene må skjermes og bevares.
Helge Winsvold og Sverre Mørkhagen, Aftenposten 18. september.

http://www.aftenposten.no/meninger/Historien-bor-forplikte-6994509.html

—----------------------------------------------------------------------------
Follobanens fremdriftsplan for riving av Borgen.

http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Prosjekter/Oslo-S---Ski/Prosjektartikler/Tidsplan-for-Borgen/

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ønsker du å studere Jernbaneverkets planer for Follobanens indre del, den som berører Gamlebyen og Bjørvika?

Her kan du studere det de viste på åpent møte i bydelen (på Gamlebyen skole) den 27.08.2012

http://www.jernbaneverket.no/Documents/Prosjekter/Follobanen/Presentasjon%20Gamlebyen_informasjonsmøte%20aug%202012.pdf?epslanguage=no

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fra Riksrevisjonen Publisert: 31.05.2012 12:30

Økte bevilgninger, ikke bedre jernbanetilbud 
Bevilgningene til jernbanetiltak har i perioden 2000–2010 økt med 68 prosent. Det har ikke bedret driftsstabiliteten og avviklingen av tog-trafikken, viser Riksrevisjonens undersøkelse. – Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket må få bedre kontroll over planlegging, gjennomføring og effekten av jernbanetiltak, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Alternative traseer for Follobanen, lansert av Jernbaneverket i 2011


http://www.youtube.com/watch?v=YlimcTn_3YQ


----------------------------------------------


Reguleringsplanen for Follobanen er blitt utsatt. – Dette er en så stor og viktig plan at vi tar den tiden vi trenger for å få gjort dette på en grundig og ordentlig måte, sier Ingeniør Marit Bjørke i Ski kommune.


Annen gangs behandling i plan- og byggesaksutvalget vil skje 23. oktober. Kommunestyret sluttbehandler saken 7. november. Utsettelsen kommer på grunn av at administrasjonen vil se på noen innsigelser før den politiske behandlingen starter. Det vil ta mer tid enn antatt.


http://www.oblad.no/nyheter/nye-hindringer-for-follobanen-1.7501201


--------------------------------------------------

Slik blir den nye Middelalderparken. 
Aftenposten skriver om Riksantikvaren, Oslo plan og bygningsetat og Jernbaneverket som i fellesskap har bestemt seg for en løsning for fremtidens Middelalderpark. Borgen er ikke med.--------------------------------------------

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune legger reguleringsplanen for Follobanen ut til høring den 6. august. Høringsfrist 17. september 2012.


-------------------------------------

Her finner du selve reguleringsplanen. Sak nummer to på lista.


------------------------------------

Ekebergtunnelen kan rase sammen hvis Follobanen gjennom Ekebergåsen bygges som planlagt. Statens Vegvesen truer med å stanse prestisjeprosjektet til 18 milliarder kroner. NRK 19.07.2012


-------------------------------------

Jernbaneverkets brosjyre for planlegging og bygging av Follobanen. Lagt ut i 2009.


------------------------------------

Follobanen: Byggestart tidligst 2014, alternativ innføring til Oslo S skal utredes. Lagt ut 29.09.2011.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar