fredag 31. august 2012

Siktlinjer eller byliv


Til Bård Folke Fredriksen og Riksantikvaren.

I avisen den 30. august får man inntrykk av at Oslo kommune og Riksantikvaren er uenige i hva som er viktigst for Bjørvika: et godt og levende byliv eller siktlinjer.
Saken jeg refererer til handler om trær vs. busker i Bispekilen. 


Jeg tar fatt i uenigheten og trekker dere med noen meter opp fra den nye allmenningen, til Borgen i Middelalderparken.

Denne massive industribygningen har fungert som arena for et yrende kunst og kulturliv i tyve år. Ikke av det utadvendte slaget, for Borgen har først og femst vært et sted for kulturproduksjon (kunstnere, musikere og spesialhåndvekere) – for alle dem som velger å skape og være del av den underskogen av smått og stort, stilrent og skranglete som må til for at et rikt kulturliv skal få blomstre. 

Den 15. september er det over og ut. Jernbaneverket flagger at bygget skal rives innen jul, tilsynelatende fordi Follobanen muligens skal bygges igjennom middelalderparken og Borgen er i veien.
Men ut fra svarbrevet vi fikk fra Jernbaneverket på vår forespørsel om temporær bruk av Borgen helt til byggestart, (der vi refererer til KOP, Kulturoppfølgingsprogrammet for Bjørvika) vet vi ikke lenger hva vi skal tro. Svaret er negativt, men svært unnvikende og ufullstendig. Det gir ikke noen ordentlig grunn for hvorfor det er slik hast med å rive. 

Siden Rikantikvaren er sterkt inne i bildet vedrørende Middelalderparken og har siktlinjene i fokus  lurer vi på om dette med at Borgen skal vekk kanskje dypest sett handler mer om siktlinjer enn jernbane. 
Brukes ny Follobane som vikarierende motiv for rivning fordi Jernbaneverket ikke behøver å ta kulturelle hensyn og fordi ingen med sunt vett kan være imot en ny Follobane? Om siktlinjene hersker det jo, som vi alle vet, ingen sterk konsensus. 

Så da er vi tilbake ved det yrende bylivet som Bjørvika er så avhengig av for å bli levende og tiltrekkende for oss mennesker.
I den sammenheng mener vi det er viktigere med både kulturliv og levende liv generelt enn siktlinjer, og at en åpen flate uten kveldsaktivitet mellom Gamlebyen og det nye Bjørvika vil kunne skape større angstrom enn herlighetsrom.

Kanskje det heller hadde vært en idé å la den smale Bispekilen få sine eiketrær helt ned mot vannet, og med en sprell levende Kulturborg av industriarkitekturkaliber tronende i bakgrunnen? Kongsbakken og Loallmenningen ligger jo like ved, store, åpne allmenninger begge to. 

Så vårt forslag er: Plant vakre eiketrær langs Bispekilen og behold Borgen som et utadvendt rom for kunst og kultur, et bindeledd mellom det gamle Oslo og det nye Bjørvika. 

Å la gammel industriell bygningsmasse huse selvgrodd kunst og kultur i områder under rivende utvikling er langt fra uprøvd. Det gir næring til omgivelsene. Derfor er vi sikre på at Borgen vil bidra til å generere liv i områdene.

Og for en hver pris: Ikke begynn i feil ende, altså med å rive et velfungerende kulturhus før alle planene for både Follobane og allmenninger er hundre prosent sikre og gjennomførbare! 

Kristin von Hirsch
aktiv i aksjonsgruppa Borgen Brenner

Publisert på Aftenpostens debattsider den 06.09.2012
onsdag 29. august 2012

Bølla med togbanen tar Borgen


På mandag kvelds informasjonsmøte i Gamlebyen skole viste Jernbaneverket seg som både arrogante og unnvikende i samtale med lokalbefolkningen. Den timelange presentasjonen av eget forslag til reguleringsplan for Follobanen (del Oslo indre øst), var svært mangelfull på flere områder. Den ga også inntrykk av at det er mange usikkerhetsmomenter i utredningen. Det eneste som likevel var sikkert er at Borgen må rives og at Jernbaneverket får det som de vil.

Det var til tider flaut å oppleve hvordan de hadde lagt opp sitt spill for å tåkelegge fremleggelsen med fagterminologi, uforståelige tall, uleselige kart og forklaringer med liten skrift. Enda flauere var det å se det dårlige oppmøtet, som møteleder og prosjektleder Svein Sørheim selv påpekte innledningsvis: ”Dette er bra, vi er omtrent jevnbyrdige” – med henblikk på at ’de’ var like mange som ’oss’. Jeg tillot meg å spørre om de var tilfreds med oppmøtet, les: deres evne til å nå Gamlebyens beboere, noe de mente at de var. I borettslaget der jeg bor har vi ikke mottatt invitasjon til dette møtet og heller ingen informasjon om hvordan utbyggingen vil påvirke miljøet og våre barns skolevei. Om dette hadde de heller ikke mye å si på møtet annet enn at de ”skal finne ut av det”. Vi har frist til 17/9 for å komme med innsigelser til reguleringsplanen, men på kritiske områder som helse og miljø i Gamlebyen vet vi ikke hva vi skal ha innsigelser mot, for den informasjonen kommer først lenge etter innsigelsesfristens utløp. Først når de starter arbeidet vi vil få vite hva det innebærer, og da er det for sent å si noe som helst. Som kontrast til denne unnfallenheten vedrørende utadrettet kommunikasjon med lokalbefolkningen når det gjelder store forandringer vil jeg tilføye at vi får lapper på døra når utbedring av sporområder skal utføres i nærområdene.

Det eneste Jernbaneverket fremsto som sikre på, er at de skal få det som de vil. Det betyr blant annet at Borgen skal rives, og at det må skje så snart som mulig. På spørsmål om hvorfor ikke Borgen kan stå og fortsatt fungere som kulturhus frem til endelige reguleringsvedtak er fattet, var svaret at "Vi eier Borgen og river den når vi vil." !?

I Aftenpostens Osloby den 16. august dannet Jernbaneverket en hellig treenighet med Riksantikvaren og Oslo Plan og bygningsetat der de viste et glansbilde av hvordan det blir i Middelalderparken når Follobanen er bygget. Det de presenterer som sannhet er et forslag som er lagt ut på høring. Frekke som de er trekker de Øyafestivalen inn som kulturalibi ved å gi dem tilbud om å utvide når alt står klart, etter 1-2-3 år med opphold borte fra Middelalderparken. Slik putter de ungdommen i lomma. Øyafestivalen og deres publikum burde vite at 150-200 osloband har utviklet seg på Borgen de siste 20 åra, blant dem DumDum Boys, Raga Rockers, Jokke og valentinerne og De Lillos. Derfor burde de være de første til å skrive under for bevaring av Borgen. Middelalderparken kunne også se på Borgen som en ressurs integrert i fremtidens park.

Om det viser seg i løpet av høsten, eller neste høst, at det blir slik som treenigheten foreslår og arbeidet starter i 2014, kan vi gå med på at Borgen er tapt. Men all den tid hvor det ennå hersker usikkerhet må det gå an for JBV å følge  KOP (Kulturoppfølgingsprogrammet for Bjørvika), som deres eget selskap, ROM eiendom, har vært med å utforme og skrevet under på. Essensen i KOP ligger i å utnytte eksisterende bygningsmasse til temporære kulturformål så lenge som mulig. Her har bølla med togbanen mulighet til å vise storsinn å la andre få  være med på leken en stund til.

Om vi får drifte Borgen temporært til byggestart i 2014, til høsten 2013, eller om det bare er ut året, kan vi ikke se hvordan det kan gjøre noen forskjell. Vi forstår ikke hvorfor det haster sånn med å rive et levende og historisk hus, særlig ikke ett som representerer sårt tiltrengte lokaler for kunstnere. Vi kan faktisk ikke forstå hvorfor ikke Borgen kan inkluderes i helheten og stå som en bauta over den nære fortid og kontemporære kulturhistorie. Med sin tyngde, sin historie og sine mange rom vil den berike mangfoldet i et område hvor oldtiden møter fremtiden. Bjørvika må ha plass til den nære fortiden og nåtiden også.

Håvve Fjell
Styremedlem i Borettslaget St. Halvardsgt. 1c
Aktiv i Aksjonsgruppa Borgen Brenner


Publisert på Aftenpostens debattsider den 04.09.2012. 
søndag 26. august 2012

Åpen dag på Borgen den 26. august 2012

I sammenheng med Bjørvikas åpne dag arrangerte vi åpen dag på Borgen også. Fra 14 - 17.

På menyen: Gratis kaffe og vafler (og brus til unga), servert av Karoline og Christian.
Kristin holdt foredrag om Borgen i byen og Bjørvika. Flyers delt ut.
To omvisninger på huset (inklusive taket) med Øystein som guide.
Ebba og Hege holdt sine atelierer åpne (de har enda ikke pakket sakene)
Pål arrangerte miniunplugged konsert med Tove Bøygard og karin Wright.
Fin dag!torsdag 23. august 2012

Søndag 26. august - Åpen dag på Borgen - åpen dag i Bjørvika

Søndag 26. er det åpen i dag i Bjørvika, der utbyggerne skal vise frem sine prospekter og glansbilder. 
I den anledning inviterer vi til Åpen dag på Borgen samme dag kl. 14. Vi byr på vafler og kaffe, informasjon om Borgen før og nå, samt omvisning på huset. 
Rundt kl. 17 blir det live akustisk musikk ved Tove Bøygard og venner. 

Kom og finn ut mer om Borgen, se den fra innsiden (det kan være siste sjangse!) og ta stilling til om du vil støtte Aksjonsgruppa Borgen Brenner i vårt krav om i det minste midlertidig bruk av bygningsmassen. 


Så langt foreligger det ingen vedtak for riving og det er heller ikke bestemt hvor Follobanen skal gå. Det er bare noe de sier for å manipulere utfallet i deres favør. 

Møt opp og vis at du bryr deg om Borgen, om Gamlebyen og om Oslo!


fredag 17. august 2012

Siste nytt om Middelalderparken


Riksantikvaren, Oslo plan og bygningsetat og Jernbaneverket har i fellesskap bestemt seg for en løsning for fremtidens Middelalderpark. Borgen er ikke med.
Men reguleringsplanen er ennå ikke vedtatt, så når Borgen MÅ rives er fremdeles et åpent spørsmål.

Vi fortsetter å jobbe for at Borgen skal får være i bruk helt til Follo-kabalen er ferdiglagt og første spadetak settes.


Artikkelen om Middelalderparkens fremtid finner du her. Aftenposten Aften 16.08.2012

Understående tekst sakset fra artikkelen.

Borgen kulturhus forsvinner
Den nye parken vil bety en radikal endring fra hvordan området er i dag. I tillegg til langt større grøntarealer, vil blant annet det 20 år gamle kulturhuset Borgen måtte vike. Kulturhuset må være ute innen 15. september i år for at Jernbaneverket skal kunne begynne å klargjøre arbeidet.
- Bygningen må rives, det er ikke snakk om noe annet. Men vi har hatt en god prosess med leietagerne, og vi håper at de finner seg et nytt sted og ikke blir skadelidende med dette, sier Anne Kathrine Kalager, prosjektsjef for Follobanen.

Her følger illustrasjoner på Middelalderparken uten Borgen. Det ser ut til å bli mye gress og lite aktivitet.torsdag 16. august 2012

Åpne møter om Follobanen

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune la den 6. august reguleringsplanen for Follobanen ut til høring. Høringsfrist er satt til 17. september. 


Åpne møter

Jernbaneverket skal holde 5 informasjonsmøter på forskjellige steder i Oslo for å informere nærmere om planen.


  • Nordstrand bydelshus - 23. august
  • Gamlebyen skole - 27. august
  • Hauketo skole - 29. august
  • Bjørnholt skole - 30. august
  • Brannfjell skole - 3. september


Alle møter vil vare fra 18.30 til 21.00.


Møt opp og få mer informasjon om Jernbaneverkets planer.


http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Prosjekter/Oslo-S---Ski/Prosjektartikler/Reguleringsplan-for-Oslo-legges-ut-pa-horing/


Reguleringsplanen i sin helhet

lørdag 11. august 2012

BORGEN BRENNER!
Borgen ligger i Gamlebyen og har de siste tyve årene huset flere hundre kunstnere, musikere og spesialhåndverkere. Jernbaneverket har planer om å bygge ny trasé for Follobanen gjennom gamle Oslo. I den anledning vil de rive Borgen, og tømming av huset er satt til den 15. september.
Vi i aksjonsgruppa Borgen Brenner vil kjempe for å redde Borgen fra riving og krever derfor en fullverdig utredning av Follobanen, og at en eventuell riving av Borgen utsettes til dette er forsvarlig gjennomført.Borgen troner tungt i bakkant av Vannspeilet og Middelalderparken i Gamlebyen. Med en velkjent neonreklame for Aftenposten på taket har bygget fungert som landemerke for generasjoner av osloborgere og gjennomreisende.

De siste tyve årene har Borgen vert en selvdrevet kulturinstitusjon som har huset et vell av band, spesialhåndverkere og kunstnere.  Men nå er det slutt, både for Borgen og to ærverdige gamle lokomotivstaller som ligger på andre siden av Bispegata, tett inntil togsporene.
Byggene skal rives fordi Jernbaneverket angivelig trenger oppstillingsplass for anleggsmaskiner dersom Follobanen bygges der den nå er planlagt.

Ingen er imot et bedre kollektivtilbud, men hvorfor slik bråhast med å rive lenge før alle kortene i togkabalen er lagt?

Det er mange grunner for at Borgen bør få stå.

– Borgen: et samlingspunkt for kreativ utfoldelse på mange plan, et rom for kunst og kultur, – som bindeledd mellom det nye Bjørvika og det gamle Oslo.


– Hvem ønsker at Bjørvika skal bestå av kun nybygg? Dynamiske byer består av gammelt og nytt i skjønn forening.


– Borgen representerer industrihistorie, jernbanehistorie, arbeiderhistorie, lokalhistorie og kulturhistorie.Oslo Kommunes Fjorbydplan av 2008 lover mangfold i Bjørvika, og befester viktigheten av kontraster og rom for det uventede.  Disse faktorene er sentrale byggesteiner for det nye Bjørvika. Man går så langt som til å si at fravær av slike kvaliteter vil vitne om et mislykket byutviklingsprosjekt.

Kulturhuset Borgen representerer kvalitetene som vektlegges og bør derfor være en naturlig del av Bjørvikas fremtid!
Vi mener at man begynner i feil ende hvis Borgen rives før man vet med sikkerhet at den nye follobanen skal ha sin trasé gjennom Gamlebyen.

Vi krever derfor en fullverdig utredning av Follobanen og at tømming og riving av Borgen utsettes til dette er forsvarlig gjennomført. 


Ønsker du at Borgen skal få stå?
Da oppfordrer vi deg til å skrive under på dette oppropet.
Det gjør du ved å gå inn på     Underskrift.no     og signere med navn og mailadresse.