UNDERSKRIFTSKAMPANJE

ØNSKER DU Å BIDRA MED DIN UNDERSKRIFT FOR Å REDDE BORGEN?

GÅ TIL UNDERSKRIFT.NO OG SIGNÉR


Dette er oppropet som ligger på underskrift.noBORGEN BRENNER!

Borgen ligger i Gamlebyen og har de siste tyve årene huset flere hundre kunstnere, musikere og spesialhåndverkere. Jernbaneverket har planer om å bygge ny trasé for Follobanen gjennom gamle Oslo. I den anledning vil de rive Borgen, og tømming av huset er satt til den 15. september.


Vi i aksjonsgruppa Borgen Brenner vil kjempe for å redde Borgen fra riving og krever derfor en fullverdig utredning av Follobanen, og at en eventuell riving av Borgen utsettes til dette er forsvarlig gjennomført.


Borgen troner tungt i bakkant av Vannspeilet og Middelalderparken i Gamlebyen. Med en velkjent neonreklame for Aftenposten på taket har bygget fungert som landemerke for generasjoner av osloborgere og gjennomreisende.

De siste tyve årene har Borgen vert en selvdrevet kulturinstitusjon som har huset et vell av band, spesialhåndverkere og kunstnere.  Men nå er det slutt, både for Borgen og to ærverdige gamle lokomotivstaller som ligger på andre siden av Bispegata, tett inntil togsporene.
Byggene skal rives fordi Jernbaneverket angivelig trenger oppstillingsplass for anleggsmaskiner dersom Follobanen bygges der den nå er planlagt.

Ingen er imot et bedre kollektivtilbud, men hvorfor slik bråhast med å rive lenge før alle kortene i togkabalen er lagt?

Det er mange grunner for at Borgen bør få stå.

– Borgen: et samlingspunkt for kreativ utfoldelse på mange plan, et rom for kunst og kultur, – som bindeledd mellom det nye Bjørvika og det gamle Oslo.

– Hvem ønsker at Bjørvika skal bestå av kun nybygg? Dynamiske byer består av gammelt og nytt i skjønn forening.

– Borgen representerer industrihistorie, jernbanehistorie, arbeiderhistorie, lokalhistorie og kulturhistorie.


Oslo Kommunes Fjorbydplan av 2008 lover mangfold i Bjørvika, og befester viktigheten av kontraster og rom for det uventede.  Disse faktorene er sentrale byggesteiner for det nye Bjørvika. Man går så langt som til å si at fravær av slike kvaliteter vil vitne om et mislykket byutviklingsprosjekt.

Kulturhuset Borgen representerer kvalitetene som vektlegges og bør derfor være en naturlig del av Bjørvikas fremtid!
Vi mener at man begynner i feil ende hvis Borgen rives før man vet med sikkerhet at den nye follobanen skal ha sin trasé gjennom Gamlebyen.

Vi krever derfor en fullverdig utredning av Follobanen og at tømming og riving av Borgen utsettes til dette er forsvarlig gjennomført.

Ønsker du at Borgen skal få stå?
Da oppfordrer vi deg til å skrive under på dette oppropet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar