mandag 8. april 2013

Okkupanter fra Boligaksjonen har flyttet inn i Borgen!


Det skjedde 7. april på dagen  og det er vi i aksjonsgruppa Borgen Brenner veldig veldig glade for!

For torsdag den 5. flyttet siste mann på fortet ut. Det vil si at Borgen var overlatt til seg selv og sin triste skjebne.

For ingenting har nyttet så langt i vår kamp for å redde bygget. I siste instans ble til og med klagen vår på rivningstillatelsen avvist. Grunn: man må enten være nabo eller en organisasjon eller stiftelse med organsisasjonsnummer og registrert medlemsmasse for å kunne klage. En løst sammensatt ad hoc-gruppe som arbeider for en enkeltsak har ingen påvirkningsmulighet, selv om man holder på lenge og iherdig og i form av både tilstedeværelse og skriftlige dokumenter er tydelige i det politiske og byråkratiske landskapet rundt saken. Det hjalp heller ikke med underskriftskampanjen.

Det hjelp heller ikke at vi faktisk hadde hele politikerkorpset i bydel gamle Oslo, fra ytterste venstre til ytterste høyre, med oss på å støtte Borgen og bruken av den til kunst og kultur, både i temporært og langsiktig perspektiv.
At de gjorde det var fantastisk!!!! Og at de var villige til både å høre, ta stilling og agere er noe de skal berømmes for. Takk!

Men så kom altså neste skritt i prosessen – det triste skrittet: Saken gikk videre til Rådhuset. Vi, i vår gode tro, hadde håp om at de respektive partiers kolleger der borte på andre siden av Akershus festning ville høre på sine egne fra lokalmiljøet, siden det er disse som bruker tid og krefter på å sette seg inn i saker som er av viktighet for Gamle Oslo. Det viste seg at slik var det overhodet ikke, og Borgen ble dermed krysset av på rivningskartet for våren 2013.

Så mye for lokaldemokratiet og for engasjement fra byens borgere i en sak som har med vår fremtidige by å gjøre (Borgen som del av det nye Bjørvika) og kunsten kår i den (Borgens innhold).

But it aint over till its over...

Nye genersjoner...

Borgen er igjen tatt i bruk.

Ta turen ned! Få deg en rundtur i de indre gemakker! Støtt opp om initiativet! Støtt opp om Borgen i byen!

Her finner du en artikkel fra Osloby om de nye beboerne.
2 kommentarer:

  1. Hei! Could you please write a post informing about this event http://saveborgen.tumblr.com/ and spread the news around? We'd be grateful!

    SvarSlett
  2. Here's the link to facebook event:
    https://www.facebook.com/events/518676818189649/

    SvarSlett