tirsdag 15. januar 2013

Send klage til Oslo Plan og bygningsetat!!!!!!

Den 12. Desember 2012 var det møte i Byutviklingskomiteen i Rådhuset. Det gikk som forventet: Rivetillatelse ble gitt.

Dette skulle vært kommunisert for lengst, men det ble med et så tungt å kommunisere. Derfor ble det bare stille. Dere som har gått inn her på bloggen for å finne oppdateringer har sikkert klart å legge sammen to og to. 

Men nå altså: på nytt, et bittelite lys. 

Den 9. januar mottok vi brev fra Oslo plan- og bygg stemplet den 2. januar 2013. Det inneholdt den endelige rammetillatelsen for riving. Ikke noe lys i seg selv, men det fantes et punkt: Punkt 4 i en serie på fire spesifiserte krav som må oppfylles før JBV får sin igangsettelsestillatelse. 

Punkt 4 sier: Eventuelle klage(r) må være endelig behandlet. 

Det betyr i praksis at alle klager som eventuelt måtte komme Plan- og bygningsetaten i hende innen tre uker etter at brevet ble mottatt, skal behandles av Fylkesmannen før JBV kan rive. Som vi alle vet bruker Fylkesmannen tid på å behandle saker. Det betyr igjen at Borgen kanskje blir stående noen måneder til – som igjen kan bety at alt der som skjer på en helt annen front, nemlig fremtidig infrastruktur for hele jernbanenettet igjennom og under Oslo, kan være forandret. For akkurat på det feltet skjer det ganske mye for tiden. Avisene skriver om det, samferdselsministeren etterlyser en utredning for dyptunnelløsninger under Oslo, 40 ordførere fra Oslos nærregioner demonstrerte i oktober på stortinget for helhetlige løsninger som dekker fremtidens behov, 60 000 mennesker i Østfold protesterer på Follobanens trasé fordi de blir utestengt osv osv. 
Hvis det store bildet vedrørende infrastrukturen for jernbane igjennom Oslo forandrer seg i løpet av de kommende månedene, vil det kunne ha konsekvenser også for Borgen. Kanskje det ikke lenger finnes en grunn for å rive den? 

Vi oppfordrer derfor alle til å skrive en klage til Fylkesmannen. Kort eller lang, rett eller skeiv. Det viktige er at vi klager. 

Klagen sendes til: 

Plan- og bygningsetaten

Postboks 364 Sentrum

0102 Oslo 

Det står, som dere kan se på et av vedleggene at man har tre uker på seg fra brevet kom frem. Det betyr at fristen går til 30. Januar, men hvis man vil være på den helt sikre siden er det kanskje like greit å holde seg til tre uker fra brevets datopåskrift. Da blir fristen onsdag den 23. januar, altså om en ukes tid fra i dag.

Klagen må inneholde opplysninger om: 

– hvilket vedtak du klager på = saksnummer 201207529 – 10, ved saksbehandler Arvid Hofsøy 

– Årsaken til at du klager 

– Den eller de endringene som du ønsker.

– Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen. 

– Klagerens navn og adresse må oppgis 

– Klagen må undertegnes.

Forslag til innhold i klage, for den som trenger det.

Som begynnelse kan du evt si at du ber om at klagen gis oppsettende virkning til fylkesmannen har behandlet klagene. Det er dette punkt 4 sier noe om, men det kan jo påpekes likevel.

Videre kan du klage på at:

– Det faktisk er gitt rivningstillatelse før reguleringsplanen for Follobanen er vedtatt.

– Hvis det i reguleringsprosessen kommer endringer på trasevalg, så risikerer man å rive et svært solid bygg med stor bruksverdi helt uten grunn. 
Samfunnsøkonomisk og ressursmessig ville dette være en skandale. Å sette opp et tilsvarende bygg vil koste anslagsvis 200 millioner. I tillegg kommer rivingen av det eksisterende bygget som vil koste anslagsvis 50 millioner. En unødvendig riving vil være det samme som å kaste en kvart milliard kroner rett ut vinduet. Jernbaneverket er staten. Staten er oss. Pengene JBV bruker er samfunnsmidler, våre skattepenger. 

– Om JBV bygger follobanen for så å begynne med rundkjørselløsninger under jorden fordi Oslo S faktisk er sprengt for lengst, vil man ha brukt mange titalls milliarder kroner på en bane som ikke fungerer for fremtiden. 
Husker noen Mongstadskandalen? En Mong = en milliard. 
Follobaneskandalen kan bli En Arn(stad) = ti milliarder… 

– Det går også an å påpeke KOP, kulturoppfølgingsplanen for Bjørvika, som sier at det er ønskelig med midlertidig bruk av bygg i Bjørvika til kulturformål. Be om at Borgen kan fortsette å være brukshus og kulturhus for kunst, musikk og håndverk frem til endelige avgjørelser vedr. jernbanens infrastruktur for fremtidens osloregion er på plass i 2015 (se artikkellenke ovenfor) 

– Miljøbetraktning: Ressursmessig er dette en bruk- og kastmentalitet som ikke er gavnlig for noe. Borgen er et bygg som slik det står representerer store verdier, både kulturelt og historisk, og også kapitalmessig. 

Og til plan og bygg: ved å fragmentere sakene og ikke se de store linjene og sammenhengene så går Borgen og andre bygg dukken, kanskje uten grunn. Burde Oslo plan og bygg også være del av det nye samarbeidet mellom Ruter, Statens Vegvesen og jernbaneverket når det gjelder Oslos infrastrukturelle fremtid? En sak henger som oftest sammen med andre saker. Det kan være ødeleggende med nærsyn.Her følger alle saksdokumentene i brevet som bilder. Klikk på dem og få dem i forstørret form. eller dra dem ut på skrivebordet og se på dem i preview eller et annet program.1 kommentar:

  1. Nok føleri. Let etter et annet sted å ha kulturverksted. Det er ingen menneskerett å ha det midt i sentrale hovedstaden og livet er ikke over om man ikke får ha det der heller. Lykke til videre.

    SvarSlett