torsdag 16. august 2012

Åpne møter om Follobanen

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune la den 6. august reguleringsplanen for Follobanen ut til høring. Høringsfrist er satt til 17. september. 


Åpne møter

Jernbaneverket skal holde 5 informasjonsmøter på forskjellige steder i Oslo for å informere nærmere om planen.


  • Nordstrand bydelshus - 23. august
  • Gamlebyen skole - 27. august
  • Hauketo skole - 29. august
  • Bjørnholt skole - 30. august
  • Brannfjell skole - 3. september


Alle møter vil vare fra 18.30 til 21.00.


Møt opp og få mer informasjon om Jernbaneverkets planer.


http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Prosjekter/Oslo-S---Ski/Prosjektartikler/Reguleringsplan-for-Oslo-legges-ut-pa-horing/


Reguleringsplanen i sin helhet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar