onsdag 29. august 2012

Bølla med togbanen tar Borgen


På mandag kvelds informasjonsmøte i Gamlebyen skole viste Jernbaneverket seg som både arrogante og unnvikende i samtale med lokalbefolkningen. Den timelange presentasjonen av eget forslag til reguleringsplan for Follobanen (del Oslo indre øst), var svært mangelfull på flere områder. Den ga også inntrykk av at det er mange usikkerhetsmomenter i utredningen. Det eneste som likevel var sikkert er at Borgen må rives og at Jernbaneverket får det som de vil.

Det var til tider flaut å oppleve hvordan de hadde lagt opp sitt spill for å tåkelegge fremleggelsen med fagterminologi, uforståelige tall, uleselige kart og forklaringer med liten skrift. Enda flauere var det å se det dårlige oppmøtet, som møteleder og prosjektleder Svein Sørheim selv påpekte innledningsvis: ”Dette er bra, vi er omtrent jevnbyrdige” – med henblikk på at ’de’ var like mange som ’oss’. Jeg tillot meg å spørre om de var tilfreds med oppmøtet, les: deres evne til å nå Gamlebyens beboere, noe de mente at de var. I borettslaget der jeg bor har vi ikke mottatt invitasjon til dette møtet og heller ingen informasjon om hvordan utbyggingen vil påvirke miljøet og våre barns skolevei. Om dette hadde de heller ikke mye å si på møtet annet enn at de ”skal finne ut av det”. Vi har frist til 17/9 for å komme med innsigelser til reguleringsplanen, men på kritiske områder som helse og miljø i Gamlebyen vet vi ikke hva vi skal ha innsigelser mot, for den informasjonen kommer først lenge etter innsigelsesfristens utløp. Først når de starter arbeidet vi vil få vite hva det innebærer, og da er det for sent å si noe som helst. Som kontrast til denne unnfallenheten vedrørende utadrettet kommunikasjon med lokalbefolkningen når det gjelder store forandringer vil jeg tilføye at vi får lapper på døra når utbedring av sporområder skal utføres i nærområdene.

Det eneste Jernbaneverket fremsto som sikre på, er at de skal få det som de vil. Det betyr blant annet at Borgen skal rives, og at det må skje så snart som mulig. På spørsmål om hvorfor ikke Borgen kan stå og fortsatt fungere som kulturhus frem til endelige reguleringsvedtak er fattet, var svaret at "Vi eier Borgen og river den når vi vil." !?

I Aftenpostens Osloby den 16. august dannet Jernbaneverket en hellig treenighet med Riksantikvaren og Oslo Plan og bygningsetat der de viste et glansbilde av hvordan det blir i Middelalderparken når Follobanen er bygget. Det de presenterer som sannhet er et forslag som er lagt ut på høring. Frekke som de er trekker de Øyafestivalen inn som kulturalibi ved å gi dem tilbud om å utvide når alt står klart, etter 1-2-3 år med opphold borte fra Middelalderparken. Slik putter de ungdommen i lomma. Øyafestivalen og deres publikum burde vite at 150-200 osloband har utviklet seg på Borgen de siste 20 åra, blant dem DumDum Boys, Raga Rockers, Jokke og valentinerne og De Lillos. Derfor burde de være de første til å skrive under for bevaring av Borgen. Middelalderparken kunne også se på Borgen som en ressurs integrert i fremtidens park.

Om det viser seg i løpet av høsten, eller neste høst, at det blir slik som treenigheten foreslår og arbeidet starter i 2014, kan vi gå med på at Borgen er tapt. Men all den tid hvor det ennå hersker usikkerhet må det gå an for JBV å følge  KOP (Kulturoppfølgingsprogrammet for Bjørvika), som deres eget selskap, ROM eiendom, har vært med å utforme og skrevet under på. Essensen i KOP ligger i å utnytte eksisterende bygningsmasse til temporære kulturformål så lenge som mulig. Her har bølla med togbanen mulighet til å vise storsinn å la andre få  være med på leken en stund til.

Om vi får drifte Borgen temporært til byggestart i 2014, til høsten 2013, eller om det bare er ut året, kan vi ikke se hvordan det kan gjøre noen forskjell. Vi forstår ikke hvorfor det haster sånn med å rive et levende og historisk hus, særlig ikke ett som representerer sårt tiltrengte lokaler for kunstnere. Vi kan faktisk ikke forstå hvorfor ikke Borgen kan inkluderes i helheten og stå som en bauta over den nære fortid og kontemporære kulturhistorie. Med sin tyngde, sin historie og sine mange rom vil den berike mangfoldet i et område hvor oldtiden møter fremtiden. Bjørvika må ha plass til den nære fortiden og nåtiden også.

Håvve Fjell
Styremedlem i Borettslaget St. Halvardsgt. 1c
Aktiv i Aksjonsgruppa Borgen Brenner


Publisert på Aftenpostens debattsider den 04.09.2012. 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar