tirsdag 4. desember 2012

5.12.2012: Siste runde for Borgen i Rådhuset


Mandag den 3. desember var vi i ny deputasjon for Borgen på Rådhuset. Grunn: den 5. desember klokken 16 00 (åpent for alle) har Byutviklingskomiteen satt opp et ekstramøte der Borgens skjebne forsegles fra det holdet. Siden langt fra alle komitemedlemmene var på deputsjonen sendte vi også dette brevet i etterkant.

 
BORGEN – BISPEGATA 12

Oslo, den 03.12.2012

Til alle dere som sitter i Byutviklingskomiteen i Rådhuset og skal avgjøre Borgens skjebne førstkommende onsdag.

Siden kun Høyre, Arbeiderpartiet og MDG var på deputasjonen i dag vil vi gjerne si noe om igjen.

BU i gamle Oslo, befolkningens talerør, selveste lokaldemokratiet, går ENSTEMMIG og tverrpolitisk inn for at Borgen skal få stå en stund til, til man med sikkerhet vet at den må rives for at en eventuell Follobane skal bygges. (Se s. 34 i sakspapirene deres.)
De representerer de samme partiene som også sitter i denne komiteen, BUK, og som nå skal ta den endelige avgjørelsen vedr. riving eller ikke riving av Borgen.
Vi har et spørsmål:
Hvordan kan det ha seg at dere her i Rådhuset velger å la være å høre på deres egne kolleger - de som på lokalplan setter seg inn i saker på vegne av dere?
Vi vet at BU i gamle Oslo kun er en høringsinstans i saker, men ærlig talt.
Hvis alt vi gjør og jobber for som lekfolk skal passere igjennom et organ som ikke engang blir tatt alvorlig av sine egne på et høyere plan? Hva er vitsen med et lokaldemokrati? Da er jo hele denne prosessen bare tull og tøys?

I denne saken har Jernbaneverket bukten og begge endene. Og på oss virker det som om alle er redde for å sette seg opp mot dem. Hvorfor er det ingen av dere som faktisk har definisjonsmakt som våger å følge deres egne lokalpolitikere og sette spørsmålstegn ved måten denne saken blir behandlet på?

Det handler ikke om et ”enten Borgen eller Follobanen”. Det handler om at man må ta seg tid til å finne den beste løsningen, både for byliv i vår nye fjordby og for kollektivtrafikken.

40 ordførere reiste den 15. oktober kollektivt til Oslo og Stortinget for å be om en grundig utredning av fremtidens Intercity togtrafikk der tunnel under Oslo er en del av helheten. Samferdselsminister Arnstad har som kjent bedt Jernbaneverket om å utrede en dyptunnel-løsning som en av flere alternativer. Dette har Jernbaneverket ennå ikke gjort. I tillegg risikerer 60 000 beboere i Østfold å ikke få nyte godt av Follobanen slik den nå er planlagt, noe Kalager (Jernbaneverket) bekrefter. Behovet for samordning med resten av intercitytriangelet og avklaring av fremtidig godstrafikk er åpenbar.
Follobanen kommer til å koste flere titalls milliarder kroner.
Byggingen vil komme til å føre med seg støy og tungtrafikk for gamlebyens allerede hardt prøvede befolkning i årevis fremover.
Hva hvis alle disse milliardene sprøytes inn i en banebygging som vil vise seg unødvendig når det på sikt nå presser seg frem krav om å se helhetlig på jernbaneutbyggingen i Osloområdet fra flere enn oss i Gamle Oslo?

Borgen er en liten brikke i et mye større spill, og det er klart; det går muligens an å stoppe Jernbaneverket på et senere tidspunkt hvis det skulle være ønsket eller påkrevd. Men hvis dere på onsdag stemmer for at Borgen skal rives på grunn av at Jernbaneverket sier det må være slik for at en videre planlegging av noe som ikke engang er bestemt skal kunne fortsette, så vil Borgen ikke være der lenger når dette eventuelt skjer. Da har vi mistet den.

Vi fikk i dag beskjed om at mange av dere også kan ha drømmer og ideer om hvordan Bjørvika skal se ut i fremtiden, at det er vel og bra, men at det ikke har noe å gjøre med det dere bestemmer på onsdag. Slik vi ser det går det ikke an å frasi seg ansvaret for Borgens fremtid på den måten. For det er dere som sitter i byutviklingskomiteen som faktisk har all makt i denne saken. Det er dere det hviler på. Hvis dere velger å høre på Jernbaneverket, rives Borgen i januar, og som vi vet fra tidligere riverunder i Oslo er det for sent å angre i etterkant. Det er derfor vi prøver å fortelle dere hva den bygningen kan brukes til og hva bygget vil kunne være for fremtidens Bjørvika og Gamlebyen, – og for fremtidens byliv.

Partikollegene deres i bydel Oslo har alle bestemt seg. De støtter en utsettelse av riving av Borgen. Fortidsminneforeningen har ønsket Borgen bort, men de er i ferd med å begynne å se litt annerledes på det. Det kommer en artikkel i bladet om kort tid. Østbyen kommer også til å dekke saken i en omfattende reportasje denne uken.
Riksantikvaren og Jernbaneverket sier offentlig  at de er villige til å høre på politikerne og evt. gå de nye rundene som trengs – hvis politikerne vil det. Dere er politikerne. Det ansvaret kan dere ikke fraskrive dere.

Derfor ber vi dere om å ta denne saken alvorlig. Borgen er ikke et hvilket som helst bygg i et hvilket som helst område.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar