onsdag 12. september 2012

Hvordan skapes en levende bydel?

Allerede i 2001 gjorde bystyret det klart hva slags bydel de ønsket at Bjørvika skulle være; pulserende og mangfoldig, med varierte kulturtilbud og attraktive møteplasser. Uten dette blir Bjørvika en ensidig, kjedelig og mislykket bydel. Dette krever mer enn politisk vilje, det krever at alle aktørene involvert i byutviklingen tar ansvar for mer enn bygninger og infrastruktur men også for hva og hvem det er som skal fylle bydelen med liv.

Derfor ble kulturoppfølgingsprogramet (KOP) etablert, for å sikre at kultur skulle tas vare på i planleggingen av utbyggingen, i henhold til bystyrets ønsker og vedtak. Bystyret har vedtatt at utbyggerne bør innpasse forskjellige kunstneriske uttrykk, og at historiske spor og elementer bør bevares og synliggjøres i bydelen. 

Kulturhuset Borgen er mye mer enn et bygg; leietagerne representerer et spekter av kulturvirksomheter som favner vidt og engasjerer bredt. Borgen er en motvekt til Bjørvikas ’finkultur’.

Kulturhuset Borgen har en svært viktig funksjon, både som kulturbærende og historiefortellende institusjon. Borgen bør bevares og videreutvikles, både for bydelens skyld og for å ta til etterretning vedtak og anbefalinger fra bystyret. Jeg har stor tro på at Jernbaneverkets planleggere kan finne et godt alternativ hvor både jernbanetekniske, historiske og kulturelle hensyn oppfylles.

Helene Gallis
Representant for Miljøpartiet de Grønne i Byutviklingskomiteen i Gamle Oslo

Innlegget er antatt av Aftenpostens debattsider og kommer på trykk snart.


Illustrasjonen er plukket fra FB-siden Borgen Brenner


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar